Regulamin dokonywania zakupów i promocji sklepu promocyjne.pl


Regulamin ogólny zakupów na stronie promocyjne.pl


§ 1 Strony transakcji
1. Nabywcą może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
2. Właścicielem sklepu promocyjne.pl jest:

7PEAK.pl
ul. Pelplińska 21
01- 683 Warszawa

Kontakt telefoniczny: (22) 839 06 00 lub (22) 839 22 11
Kontakt e-mail: info@promocyjne.pl


§ 2 Oferta sklepu
1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich.
2. Minimalna wartość zakupów nie może być mniejsza niż 500 zł netto. Zakupy o wartościach niższych wymagają potwierdzenia z działem handlowym.
3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
4. Oferowane przez nas produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje opracowane zostały na podstawie materiałów przez nich publikowanych. Dokładamy wszelkich starań, by informacje były możliwie najbardziej rzetelne. Zamieszczone informacje nie są jednak ofertą w rozumieniu kodeksu handlowego. Wiążące są informacje przekazane w indywidualnie sporządzonych ofertach opierających się na konsultacjach z naszym personelem.
5. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu.
6. Oferta sklepu zachowuje swą ważność na terenie Polski i państw Unii Europejskiej.
7. Realizacja zamówień do państw innych niż Polska wymaga dalszych, pisemnych ustaleń.
8. Zarząd sklepu zastrzega sobie możliwość błędów na stronie WWW. Wszelkie stwierdzone rozbieżności będą natychmiast korygowane, a ewentualne różnice, mające znaczenie dla realizacji zlecenia, natychmiast przekazywane klientom sklepu.
9. Ceny jednostkowe produktów podane w sklepie wynikają z przeliczenia cen opakowań zbiorczych, stanowiących również tzw. minimalną wielkość zamówienia. W przypadku zamówień małych ilości produktów należy oczekiwać potwierdzenia ceny jednostkowej ze strony pracowników promocyjne.pl.
10. Ceny nigdy nie uwzględniają kosztów znakowania. Prosimy każdorazowo oczekiwać na potwierdzenie cen znakowania przez pracowników promocyjne.pl.
11. Rzeczywiste wymiary produktów tekstylnych (np. odzież, torby, plecaki) mogą być różne od wymiarów zawartych w ofercie. Różnice wynikają ze specyfiki przygotowania do transportu oraz możliwości zastosowania różnych materiałów zamiennych. Wymiary podawane w ofercie są przybliżone.
12. Oferta opublikowana na stronie promocyjne.pl skierowana jest do podmiotów gospodarczych. Realizacja zamówień dla osób prywatnych wymaga wcześniejszego potwierdzenia przez zespół promocyjne.pl.

§ 3 Składanie zamówień
1. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie promocyjne.pl, pocztą elektroniczną, z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymienionych w formularzu zamówienia zawartym na stronie WWW.
2. Zamówienie potwierdzane jest telefonicznie i / lub pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin zegarowych.
3. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy kupującego (np. błędny numer telefonu) w ciągu 3 dni roboczych, zostanie ono anulowane.
4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zażądania zaliczki umożliwiającej realizację zlecenia.
6. Zaliczka pobierana jest standardowo w przypadku zleceń zawierających modyfikacje produktu bazowego, np. nanoszeniu logo klienta lub personalizacji,

§ 4 Formy płatności
1. Gotówką - przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie sklepu, dla zamówień nie przekraczających 12 000 zł.
2. Przelewem - dla wszystkich zamówień w przypadku ich realizacji dla tzw. stałych klientów firmy.
3. Możliwe jest wystawienie faktury pro-forma, na podstawie której Nabywca dokonuje wpłaty.

§ 5 Transport
1. Oferowany towar dostarczamy na terenie całej Polski zgodnie z cennikiem wybranej firmy Kurierskiej (Spedycyjnej) uwzględniając taryfę najatrakcyjniejszą dla Odbiorcy.
2. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka (lub jej opakowanie zewnętrzne, jeżeli występuje) nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy Kurierskiej (Spedycyjnej) "Protokołu Reklamacji".
3. UWAGA ! Uwzględnienie specjalnych życzeń Klienta precyzujących czas dostawy towaru (takich jak: konkretna data, pora dnia, godzina lub przedział czasu) może zostać uwzględnione, o ile zakładają to możliwości firmy Kurierskiej (Spedycyjnej). Precyzując wspomniane warunki dodatkowe, Klient zobowiązuje się pokryć wynikające z tego tytułu opłaty, zgodnie z taryfikatorem firmy Kurierskiej (Spedycyjnej).
O wysokości opłat Klient zostanie poinformowany przez Dział Obsługi Klienta promocyjne.pl, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

§ 6 Gwarancja
1. Każdy oferowany towar posiada gwarancję producenta i informację o punkcie składania ewentualnych reklamacji.
2. Wraz z towarem dostarczana jest faktura.
3. W przypadku reklamacji wymagane jest okazanie faktury zakupowej, potwierdzenia płatności oraz potwierdzenia odbioru.
4. UWAGA! W przypadku zakupu towaru wraz z usługą nanoszenia logotypu lub innych specyficznych oznakowań (bez względu na technologię), wszelkie roszczenia reklamacyjne będą rozpatrywane jedynie w przypadku ich terminowego otrzymania, nie później niż 48h od daty dostawy.

§ 7 Poufność danych
1. Dane klienta otrzymane w celu realizacji zamówienia przechowywane są przez promocyjne.pl z uwzględnieniem niezbędnych standardów bezpieczeństwa, wymaganych przez Prawo Polskie.
2. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu.
3. Właściciel sklepu promocyjne.pl zastrzega sobie prawo wykorzystywania przechowywanych danych w celach prowadzenia programów lojalnościowych, weryfikacji jakości oferowanych usług oraz kontaktu z Klientem w celach związanych z realizacją zamówienia lub serwisem posprzedażnym.
4. Zebrane dane NIE zostaną przekazane żadnym podmiotom trzecim, nie związanym z promocyjne.pl.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Sklep promocyjne.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz w wyniku działań firm trzecich, w tym zmian cen kupowanych towarów, lub świadczonych usług.
2. Składając zamówienie w formie e-mail lub innej Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

 

Życzymy miłych zakupów w Promocyjne.pl