OCHRONA I HIGIENA

Portfele, portmonetki, kosmetyczki

Serwis Promocyjne.pl nie prowadzi bezpośredniej działalności handlowej za pośrednictwem strony interentowej. Naszą ofertę kierujemy do podmiotów gospodarczych, organizacji i urzędów.

Polityka poufności

Spełniając wymogi art. 13 oraz art.14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy: 1) administratorem Państwo danych osobowych jest:
7peak Marcin Springer z siedzibą w Warszawie, ul. St.Wyspiańskiego 4/5 01-577 Warszawa;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@7peak.pl  
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b RODO – w celu realizacji zapisów umowy, której są Państwo stroną lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, której Państwo będziecie stroną oraz art. 6 ust. 1 lit f RODO - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą WYŁĄCZNIE: osoby bądź podmioty uczestniczące w procesie realizacji zapisów umowy – W SZCZEGÓLNOŚCI obsługujący Państwa personel działu handlowego i księgowości oraz firma transportowa (kurierska) odpowiedzialna za dostawę zamówionego towaru do Państwa.
Państwa dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymogami umowy, wyłącznie przez okres trwania umowy, przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w wyniku uwzględnienia innych zapisów przepisów prawa w tym sprawozdawczości księgowej.  
Posiadają Państwo prawo otrzymania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Pliki Cookies

Niektóre funkcjonalności naszego serwisu wykorzystują pliki Cookies, czyli tzw. ciasteczka. Są to dane informatyczne, które przechowywane są na Państwa urządzeniu w celu korzystania z naszych stron internetowych. Większość stosowanych przez nas cookies to tak zwane „cookies sesyjne”, które są automatycznie usuwane po zakończeniu odwiedzin naszej strony. Inne pliki cookies zachowane zostają do momentu ich ręcznego usunięcia. Dane te pozwalają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas kolejnych odwiedzin. Ciasteczka nie są szkodliwe dla użytkownika komputera i w każdej chwili użytkownik może ich obsługę wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Wykorzystujemy dane wyłącznie w celu prowadzenie statystyk odwiedzin i optymalizacji świadczonych usług. 7peak nie prowadzi żadnej działalności dodatkowej z podmiotami zewnętrznymi, które wykorzystywałyby pliki cookies.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics (http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html ) – usługi udostępnianej przez Google, Inc. Narzędzia Google Analytics wykorzystują Pliki Cookies do przeanalizowania sposobu w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje te będą automatycznie przekazywane spółce Google i przechowywane na należących do niej serwerach. Zagregowane dane kasowane są automatycznie po upływie 12 miesięcy od Państwa ostatniej wizyty. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Każdy użytkownik może zrezygnować z Plików Cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce, z której korzysta.

Newsletter / Magazyn informacyjno-promocyjny

W celu oferowania usług i treści na najwyższym poziomie, podczas lektury naszego biuletynu badamy Państwa preferencje. Wysyłka biuletynu realizowana jest przez wyspecjalizowany, zewnętrzny serwis, który został przez nas staranie dobrany i podlega ciągłej weryfikacji pod kątem spełniania naszych oczekiwań.Do celów weryfikacji atrakcyjności oferowanych przez nas treści posługujemy się pikselami śledzącymi. Są to mikrografiki o wielkości 1 piksela, do których łącza są osadzone na każdej stronie naszego biuletynu a ich zaciągnięcie podczas czytania pozwala nam na połączenie tego faktu z Państwa adresem e-mail i nadanie mu indywidulanego identyfikatora. Również linki i kody QR, które mogą być zawarte w naszym biuletynie zawierają swój unikalny identyfikator. Z danych pozyskanych w ten sposób tworzymy profil czytelnictwa, który pozwala nam w kolejnej wersji naszego biuletynu zaoferować treści lepiej dopasowane do Państwa preferencji czytelniczych. Pozyskane dane łączymy również z danymi uzyskanymi podczas odwiedzin naszej strony. Wskazaną powyżej funkcjonalność możecie Państwo wyłączyć za pomocą hiperłącza, które zamieszczamy w każdym biuletynie lub korzystając z innej wybranej przez Państwa formy kontaktu. Zebrane w ten sposób informacje przechowujemy przez czas trwania Państwa subskrypcji naszego biuletynu. Po anulowaniu subskrypcji Państwa dane zostaną zanonimizowane i będą przechowywane już wyłącznie jako statystyka. Śledzenie nie jest aktywne w przypadku wyłączenia wyświetlania grafik w Państwa programie do obsługi poczty e-mail. Jednak w takim przypadku możliwe jest, że pewne funkcje biuletynu nie będą dostępne a oferowane treści wydawać się będą Państwu obce i niedopasowane. Po włączeniu funkcji wyświetlania grafik, opisana powyżej funkcjonalność śledzenia zostanie aktywowana.

Dane osobowe

Podczas korzystania z serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, np. przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub zakładaniu konta w naszym serwisie. Dane te traktujemy z należytą rozwagą i wymaganą ustawą RODO starannością, wyszczególnioną w akapicie Polityka Poufności. Transmisja jakichkolwiek danych pomiędzy naszym serwisem a Państwa komputerem lub urządzeniem mobilnym odbywa się w trybie szyfrowanym (certyfikat SSL)

TECHNIKI NADRUKU